Over ons

Een toegankelijke wereld

In 2015 ben ik gestart met KTG-Solutions. Ik heb het Keurmerk Toegankelijkheid Gehandicapten ontworpen en heb als missie om mensen wakker te schudden en hen in te laten zien hoe belangrijk het is dat hun bedrijf of pand voor iedereen toegankelijk maar ook uitgankelijk is.

Zowel het binnenkomen als de toegankelijkheid in een gebouw voor gehandicapten en andere mensen die niet zelfredzaam zijn, moet op orde zijn. Maar het gebouw uitkomen in geval van een calamiteit wordt nog wel eens vergeten. 

Tijdens mijn inspecties kwam ik er achter dat de nooduitgangen en vluchtwegen meestal niet geschikt zijn voor mensen die niet zelfredzaam zijn. Ook wilde ik, zelf als rolstoelgebruiker, iets doen aan het bekende pictogram met het rennende mannetje. 

Dat is eind 2020 ook gelukt! En daar ben ik enorm trots op!

Want mijn wens is dat de hele wereld toegankelijk en uitgankelijk wordt. Voor iedereen!

Petra Postma-Jansen

Nooduitgangen voor iedereen

Eind 2018 hebben wij een pictogram ontworpen voor mensen die niet zelfredzaam zijn. Dit pictogram hebben wij in een debat over bouw aangeboden aan mevrouw Ollongren, Minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties. Zij heeft dit pictogram toen als motie aangenomen.

Het ontwerp voor dit pictogram is eind 2020 geaccepteerd en de nieuwe pictogram vluchtwegaanduiding wordt in 2024 opgenomen in de NEN 3011/ISO 7010 en het Bouwbesluit.

Wilt u meer informatie over het pictogram?

Reizen voor iedereen

Toegankelijkheid in gebouwen, tijdens evenementen, op reis. Mijn missie is groot!

Contact

Neem contact met ons op voor vragen, advies en ondersteuning om uw gebouw, evenement of locatie veiliger te maken voor iedereen. 

Zodat iedereen overal Veilig kan Vluchten